article-image-1

Sympozjum Energetyczne - udział BROEN POLAND

Spółka BROEN POLAND po raz kolejny już wzięła udział w Sympozjum Energetycznym organizowanym przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku.
Sympozjum odbyło się w dniach 21-22 luty 2019 w Sypraślu.

W ramach spotkania poruszono tematykę z zakresu "Nowych technologii na rynku energetycznym teraz i w przyszłości". Prezentacje i wykłady odbyły się w trakcie czterech sesji, które w kolejnym dniu poprzedziły warsztaty tematyczne.

Czynny udział w sypozjum, wykładach i warsztatach wzięli przedstawiciele BROEN POLAND. W wolnym czasie odbyły się spotkania integrujące uczestnik sympozjiu, które stanowiły doskonałą okazj do przeprowadzenia biznesowych rozmów kuluarowych oraz nawiązania kontaktów z potencjalnymi przyszłymi klientami.