article-image-1

Konferecja Naukowo-Techniczna Energas

Przedstwiciele BROE POLAND są obecni na Konferencji Techniczno- Naukowej ENERGAS organizowanej corocznie przez Katedrę Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Gascontrol Polska Sp. z o.o.

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia z branży gazowniczej oraz energetycznej w szczególności nowoczesne technologie i kierunki rozwoju gazownictwa. W trakcie każdej edycji  prelegenci przedstawiają zarówno tematy o charakterze globalnym jak i kwestie problemowe dotyczące często bardzo wąskich dziedzin. Z uwagi na szerokie spektrum poruszanych zagadnień konferencja jest atrakcyjnym miejscem spotkań i wymiany doświadczeń dla operatorów sieci, jednostek badawczo-rozwojowych, biur projektowych jak i dostawców technologii oraz firm wykonawczych. 

Obecni na konferencji przedstawiciele BROEN Poland, będącego jednym z partnerów wydarzenia, skupili się w tym roku na omówieniu tematu wodoru jako paliwa przyszłości, wyzwań stojących przed producentami zaworów odcinających oraz naszych dotychczasowych testach i rozwoju w tym zakresie.