article-image-1

EN488:2015 EHP 003

Zgodnie z naszą wizją "być numerem 1 w technologii zaworów", naturalnym jest dla nas wyjście naprzeciw najtrudniejszym wymaganiom rynkowym. Poddaliśmy naszą technologię zaworów do instalacji podziemnych dla ciepłownictwa i chłodnictwa pod ocenę nowego standardu i z dumą ogłaszamy, że teraz spełniamy najsurowsze wymagania w branży - EN488: 2015 (EHP003).

Dzięki produkcji zaworów w oparciu o 30-letnie know-how oraz dziedzictwu duńskiej branży ciepłowniczej,  nasze zawory kulowe - zarówno z kulą pływające, jak i jarzmioną - tworzone według najlepszego projektu w branży spełniają teraz wymagania  certyfikatu EN488: 2015, który uzyskało tylko kilku producentów poza nami. Jesli chcesz dowiedzieć się o czego więcej o nowy certyfikacie skontaktuj się z nami przez wiadomośc e-mail.

Oprócz oferowania najszerszego możliwego asortymentu produktów, skupiamy się na zapewnieniu wysokiej jakości zaworów spełniając najsurowsze standardy na rynku. W swych poczynaniach idziemy jednak coraz dalej i już tej wiosny nasze zawory EN488 zostały certyfikowane zgodnie z EHP003, co jeszcze bardziej podkreśla nasze bezkompromisowe podejście do technologii zaworów.

Od powstania BROEN nasza pasja w tworzeniu i rozwoju technologii zaworów jest naszą podstawową kompetencją.

Nasza marka jest naszą obietnicą.