O BROEN

Środowisko

BROEN A/S jest międzynarodową firmą o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie Instalacji Budowlanych (Buliding Installation). BROEN A/S opracowuje, produkuje i dostarcza rozwiązania dla instalacji grzewczych ,chłodzących, instalacji HVAC, jak również dla sektora gazowego. BROEN A/S dostarcza produkty do optymalnego wykorzystania zasobów i oszczędności energii i jest firmą ekologiczną, która spełnia poniższe zasady:

  • BROEN A/S przestrzega i przestrzega inicjatyw Aalberts dotyczących zrównoważonego rozwoju zgodnie z UN 17 SDG, a także wymogami prawnymi i innymi wymogami w zakresie ochrony środowiska.
  • BROEN A/S współpracuje z władzami w kwestiach ochrony środowiska i otwarcie rozmawia o wszelkich kwestiach z nią związanych.
  • BROEN A/S zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia, zapobiegania zanieczyszczeniom i ochrony środowiska.

Robimy to:

  • poprzez ciągle doskonalenie naszych umiejętności w zakresie ochrony środowiska.
  • poprzez dążenie do zmniejszenia obciążeń środowiskowych i zużycia zasobów, dzięki wdrożeniu najlepszych dostępnych technologii i rozwiązań uzasadnionych finansowo.
  • poprzez produkcję i sprzedaż produktów, które pomagają zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

BROEN A/s poprzez współpracę i określenie warunków dla podwykonawców zapewnia dostarczanie produktów i usług zgodnych z naszą polityką środowiskową. BROEN A/S i BROEN BI zapewnia, że nasi pracownicy znają politykę ochrony środowiska BROEN, a dzięki szkoleniom i informacjom są zmotywowani do jej przestrzegania. W BROEN A/S polityka środowiskowa musi być prowadzona tak, aby względy środowiskowe były naturalną częścią życia codziennego.

ISO 14001:2015